XIP XAP, S.L.
C/ GRAN DE LLÍVIA, 63.  25195 - Lleida
B25221953
Telèfon: 973243321
xipxap@xipxap.com
Registre mercatil de Lleida. Tom 2, secció G, foli 192, fulla L-28, inscripció 1


Tots els continguts del lloc web Xip Xap —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i software, etc.— són, bé propietat de Xip Xap, bé de societats del grup al qual Xip Xap pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Xip Xap és propietat exclusiva de Xip Xap i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Xip Xap és de Xip Xap o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d’utilització del contingut d’aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de Xip Xap o dels seus proveïdors.

Xip Xap i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Xip Xap són marques protegides per Xip Xap. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Xip Xap (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Xip Xap constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Xip Xap es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Xip Xap es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d’aquesta facultat sense avís previ.

Tant l’accés al web de Xip Xap com l’ús de qualsevol informació continguda és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l’usa, i Xip Xap no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Xip Xap no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directament o indirectament, a través del web de Xip Xap.

Per facilitar-ne l’accés, pot ser que Xip Xap inclogui vincles a pàgines d’Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També ha d’acceptar que Xip Xap no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Xip Xap no implica que Xip Xap l’aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Xip Xap es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Xip Xap.

Xip Xap exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Xip Xap o de webs de tercers.

Xip Xap no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Xip Xap.

El contingut del web de Xip Xap únicament és aplicable a territori espanyol.

Queda prohibit l'ús de la secció “contacta” i “demana-ho” d'aquest lloc Web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. XIP XAP S.L. entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

XIP XAP S.L. recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

Per utilitza o tenir acces a alguns dels continguts i/o serveis del portal, impliquen el tractament de les dades de caràcter personal.

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament Reial decret 1720/2007 de 21 desembre i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Xip Xap garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Xip Xap. Les dades proporcionades i aquells que tingui accés com a conseqüència de la navegació seran tractats en el corresponent fitxer de Xip Xap, inscrits al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès.
L'usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells casos que l'usuari faciliti dades personals d'altres persones físiques, és assumeix les exigides en la LOPD.
Es requereix que el menor compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans d'introduir les seves dades personals en aquesta Web. Xip Xap, s'eximeix de qualsevol responsabilitat si no es compleix aquest requisit.
Els usuaris que hagin facilitats les seves dades podran en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades als fitxers de propietat exclusiva de Xip Xap a la següent adreça:

XIP XAP, S.L.
C/ GRAN DE LLÍVIA, 63.  25195 - Lleida
xipxap@xipxap.cat

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes notificacions, fotocòpia del DNI i contingut concret del dret que exercita.

Les presents condicions generals s'interpreten i regiran de conformitat amb la legislació Espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, *Xip *Xap i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

© XIP XAP S.L. 2010, Lleida. Tots els drets reservats.